Avslutning

Du har nu byggt och gett ut ett spel skrivit i Rust med spelramverket Macroquad. Det finns dock mycket mer som går att göra för att skapa ett fullfjädrat spel.

Några tips att lägga till för att göra spelet roligare:

  • Olika sorters fiender som rör sig annorlunda eller har egna vapen
  • Fler levels med ökande svårighetsgrad
  • Uppgraderingar som ger bättre vapen
  • Avancerade boss-fighter
  • Flera liv

Provkör spelet

Klicka för att spela spelet som det kommer se ut när det är klart.

Agical