Bygg ditt spel för desktopdatorer

Macroquad stödjer flera olika desktopplattformar, som Windows, Linux och MacOS. Det går att korskompilera för andra plattformar än den du själv kör på, men det kan kräva en del andra verktyg och tas inte upp i den här guiden. Enklast kan vara att använda ett byggsystem som har stöd för flera olika plattformar.

Bygg på Windows

Om du ska bygga ditt spel för att kunna köras på Windows så måste en Rust build target installeras. Både MSVC och GNU build targets stöds.

Bygg med Windows GNU target

Innan första bygget måste rätt target installeras, detta behöver bara göras en gång.

rustup target add x86_64-pc-windows-gnu

För att bygga spelet kan du köra detta kommando:

cargo build --release --target x86_64-pc-windows-gnu

Binärfilen som skapas kommer att placeras i katalogen target/x86_64-pc-windows-gnu/release/.

Bygg med Windows MSVC target

Innan första bygget måste rätt target installeras, detta behöver bara göras en gång.

rustup target add x86_64-pc-windows-msvc

För att bygga spelet kan du köra detta kommando:

cargo build --release --target x86_64-pc-windows-msvc

Binärfilen som skapas kommer att placeras i katalogen target/x86_64-pc-windows-msvc/release/.

Bygg på Linux

För att kunna bygga ett spel med Macroquad på Linux så krävs det att några utvecklingspaket är installerade. Nedan visas hur dessa paket kan installeras med några vanliga Linux-distributioner.

Installera paket

Ubuntu

Dessa systempaket måste installeras för att bygga på Ubuntu.

apt install pkg-config libx11-dev libxi-dev libgl1-mesa-dev libasound2-dev

Fedora

Dessa systempaket måste installeras för att bygga på Fedora.

dnf install libX11-devel libXi-devel mesa-libGL-devel alsa-lib-devel

Arch Linux

Dessa systempaket måste installeras för att bygga på Arch Linux.

pacman -S pkg-config libx11 libxi mesa-libgl alsa-lib

Bygg med Linux GNU target

Innan första bygget måste rätt target installeras, detta behöver bara göras en gång.

rustup target add x86_64-unknown-linux-gnu

För att bygga spelet kan du köra detta kommando:

cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-gnu

Binärfilen som skapas kommer att placeras i katalogen target/x86_64-unknown-linux-gnu/release/.

Bygg på MacOS

För MacOS finns det två möjliga targets, x86_64-apple-darwin som används för äldre Intel-baserade Mac-datorer, och aarch64-apple-darwin som bygger för att köras på nyare Apple Silicon-baserade Mac-datoer.

Bygg med x86-64 Apple Darwin target

Innan första bygget måste rätt target installeras, detta behöver bara göras en gång.

rustup target add x86_64-apple-darwin

För att bygga spelet kan du köra detta kommando:

cargo build --release --target x86_64-apple-darwin

Binärfilen som skapas kommer att placeras i katalogen target/x86_64-apple-darwin/release/.

Bygg med aarch64 Apple Darwin target

Innan första bygget måste rätt target installeras, detta behöver bara göras en gång.

rustup target add aarch64-apple-darwin

För att bygga spelet kan du köra detta kommando:

cargo build --release --target aarch64-apple-darwin

Binärfilen som skapas kommer att placeras i katalogen target/aarch64-apple-darwin/release/.

Paketera spelet

För att dela med dig av ditt spel till andra behöver du paketera binärfilen tillsammans med alla assets som behövs för att köra spelet. Här nedan visas några exempel på hur det kan göras från ett terminalfönster.

Windows

cp target/x86_64-pc-windows-gnu/release/my-game.exe ./
tar -c -a -f my-game-win.zip my-game.exe assets/*

Linux

cp target/x86_64-pc-linux-gnu/release/my-game ./
tar -zcf my-game-linux.zip my-game assets/*

Mac

cp target/aarch64-apple-darwin/release/my-game ./
zip -r my-game-mac.zip my-game assets/*
Agical