Resurser

Svart bild med texten “Laddar resurser” följt av tre blinkande punkter

Då det börjar bli väldigt mycket kod i vår main-funktion börjar det bli dags att strukturera om koden lite.

Vi kommer börja med att flytta inladdningen av filresurser till en egen struct. Samtidigt passar vi på att byta ut alla unwrap() och expect() till att använda ?-operatorn för hantering av felmmeddelanden.

Därefter kommer vi använda oss av en coroutine för att ladda resurserna i bakgrunden samtidigt som vi visar en laddningssnurra på skärmen.

Avslutningsvis kommer vi att använda en storage för att resurserna ska bli tillgängliga i hela koden utan att vi behöver skicka runt den till alla ställen den behövs. Det gör att vi senare kan refaktorisera vår kod till att låta alla sprites rita ut sig själva.

Agical